Generalforsamling 2019

med GRATIS foredrag og middag

Aftenen starter med et foredrag med Danmarks "kagedronning" Mette Blomsterberg.
Derefter vil du få mulighed for at stille spørgsmål samt købe hendes bøger og få dem signeret.

Mette leverer "en lille himmelsk mundfuld" til kaffen.

Læs kort om Mette's foredrag længere nede på siden...

DAGSORDEN - GENERALFORSAMLING:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget for det kommende år, herunder kontingentets størrelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: 

 

 1. Valg af 2 suppleanter.
  Bestyrelsen foreslår:


 2. Valg af revisor.
 3. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, skal være indgivet senest 2 uger før generalforsamlingen til formanden, Erik Würtz Knudsen – email ewk@erikwurtzknudsen.dk

MIDDAG
Aftenen slutter med en lækker middag - hvor desserten leveres af Mette Blomsterberg.

Mere info følger
Generalforsamling 2019

Gratis arrangement

i Fødevareklubben

Torsdag d. 31. januar 2019

Kl. 17.00

Food Innovation House Lysholt Allé 3, 7100 Vejle

Tilmelding & pris

Pris:
Arrangement tilmelding 0,-